Oferta: Związki Organiczne L-P
ZWIĄZEK STOPIEŃ CZYSTOŚCI OPAKOWANIE CENA [zł] brutto UWAGI
Laktoza
C12H22O11*H2O
spoż. 250g
500g
1000g
25kg
5,00
8,00
15,00
249,00
---
Laktoza
C12H22O11*H2O
cz. 100g
500g
8,00
26,00
---
Luminol
C8H7N3O2
cz. 1g
35,00
---
Maleinowy bezwodnik
C4H2O3
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
9,00
17,00
39,00
75,00
---
Maltoza 99%
C12H22O11*H2O
cz. 25g
50g
100g
250g
14,00
25,00
45,00
99,00
---
mannitol 99% (D-mannit)
C6H14O6
cz. 100 g
250 g
500 g
1000 g
9,00
19,00
34,00
60,00
---
Melamina
C3H6N6 97,5%
cz. 50g
10,00
---
Mentol
C10H20O
cz. 20g
50g
100g
250g
10,00
25,00
49,00
119,00
---
Dl-metionina
CH3S(CH2)2CH(NH2)COOH
cz. 10g
25g
50g
9,00
19,00
35,00
---
Metol
(C7H9NO)2H2SO4
cz. 50g
100g
250g
500g
1000g
35,00
65,00
149,00
279,00
539,00
---
Metyloceluloza
cz. 50 g
100 g
250 g
8,00
14,00
30,00
---
Metyloglikol
CH3O(CH2)2OH
cz. 250 ml
500 ml
1000 ml
9,00
15,00
28,00
---
Metylu bromek
CH3Br
cz. 20ml
100ml
9,00
39,00
ampułki
Wykaz A
Metylu chlorek
CH3Cl
cz. 100g
19,00
ampułka
Metylu mrówczan
HCOOCH3
cz. 200 g
39,00
ampułka
Mocznik
NH2-CO-NH2
cz. 200g
500g
1000g
9,00
18,00
29,00
---
Mocznik
NH2-CO-NH2
cz.d.a. 100g
250g
500g
1000g
8,00
16,00
23,00
35,00
---
Naftalen
C10H8
cz. 50g
100g
500g
1000g
9,00
15,00
69,00
129,00
---
Naftol-1
alfa-naftol C10H7OH
cz. 10g
25g
50g
10,00
21,00
40,00
oświadczenie
Naftol-2
beta-naftol C10H7OH
cz. 20g
50g
100g
200g
500g
19,00
35,00
59,00
99,00
199,00
oświadczenie
Naftorezorcyna
C10H8O2
cz. 5 g
8,00
---
n-(1-naftylo)-etylenodiaminy dichlorowodorek C12H14N2*2HCl cz. 35g
15,00
---
Ninhydryna
C9H4O3*2H2O
cz. 5 g
10 g
15,00
27,00
---
o-Nitroanilina
C6H6N2O2
cz. 20g
10,00
---
Nitrobenzen
C6H5NO2
cz. 100ml
250ml
500ml
1000ml
16,00
35,00
59,00
99,00
---
p-nitro-benzeno-azo-orcynol
cz. 5 g
19,00
ostatnie 2 op.
Nitrometan
CH3NO2
cz. 100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
12,00
29,00
49,00
85,00
---
2-nitrozo 1-naftol
C10H6(OH)NO
cz.d.a. 10 g
25 g
50 g
49,00
99,00
179,00
---
Oktan
C8H18
cz. 100 ml
500 ml
1000 ml
11,00
49,00
82,00
---
izo-oktanan 99%
C16H34
cz. 100ml
250ml
500ml
1000ml
12,00
28,00
49,00
89,00
---
Orcyna
C7H8O2 *H2O
cz. 5g
10g
25g
50g
49,00
79,00
189,00
350,00
---
Pankreatyna
cz. 5 g
10 g
11,00
19,00
---
Pentachlorofenol
C6HOCl5
cz. 100 g
200 g
500 g
9,00
17,00
30,00
---
Pentaerytryt
C5H12O4
techn. 100 g
500 g
1000 g
9,00
25,00
39,00
---
Pentaerytryt
C5H12O4
cz. 50 g
100 g
250 g
8,00
14,00
28,00
---
Pentan
C5H12
cz. 100 ml
500 ml
1000 ml
11,00
45,00
79,00
---
izo-pentan 95%^
C5H12
cz. 100 ml
500 ml
1000 ml
11,00
45,00
79,00
---
n-pentyloamina
C4H9NH2
cz. 100ml
39,00
ostatnie opakowanie
Pikolina 99%
C6H7N
cz. 5 g
20 g
50 g
8,00
25,00
49,00
---
beta-pinen
C10H16
cz. 50ml
100ml
200ml
9,00
15,00
29,00
---
Pirogalol
C6H6O3
techn. 50g
100g
200g
500g
1000g
9,00
16,00
29,00
55,00
99,00
szary
chwilowo brak
Pirogalol
C6H6O3
cz. 50g
100g
16,00
29,00
szary
pirydyna
C5H5N
cz. 100ml
250ml
14,00
30,00
---
izo-propyloaceton
C6H12O
cz. 100ml
250ml
500ml
9,00
19,00
32,00
---
Pyronina
.
cz. 25 g
19,00
ostatnie op.