N O W O Ś C I

Nowy asortyment:
ZWIĄZEK STOPIEŃ CZYSTOŚCI OPAKOWANIE CENA [zł] brutto UWAGI
Antymonu fluorek
SbF3
cz. 5g
10g
29,00
55,00
---
Bizmutu bromek
BiBr3
cz. 5g
10g
40,00
75,00
---
Bizmutu fluorek
BiF3
cz. 5g
10g
20,00
38,00
---
Ceru fluorek 99,9%
CeF3
cz.d.a. 5g
10g
14,00
23,00
---
Cezu chloran
CsClO3
cz. 5g
10g
80,00
150,00
---
Dysprozu octan 99,9
Dy(CH3COO)3*xH2O
cz.d.a. 5g
10g
15,00
24,00
---
Dysprozu szczawian
Dy2(C2O4)3*xH2O
cz. 5g
10g
35,00
65,00
---
Erb 99,9%
Er
cz.d.a. 10g
20g
40,00
70,00
---
Erbu fluorek 99,9%
ErF3
cz.d.a. 5g
10g
25,00
42,00
---
Erbu octan 99,9%
Er(CH3COO)3*H2O
cz.d.a. 5g
10g
21,00
36,00
---
Holm 99,9%
Ho
cz.d.a. 11g
50,00
---
Holmu octan 99,9%
Ho(CH3COO)3*4H2O
cz.d.a. 5g
10g
21,00
38,00
---
Itru 2-etyloheksanolan 99,9%
YC24H45O6
cz.d.a. 1g
27,00
---
Itru siarczan 99,9%
Y2(SO4)3*8H2O
cz.d.a. 5g
10g
29,00
55,00
---
Kobaltu fosforan
Co3(PO4)2*xH2O
cz. 10g
24,00
---
Lantanu siarczan 99,9%
La2(SO4)3
cz.d.a. 5g
10g
23,00
40,00
---
Litu szczawian
Li2C2O4
cz. 5g
10g
25,00
45,00
---
Lutet 99,95%
Lu
cz.d.a. 5g
10g
160,00
300,00
---
Manganu szczawian
MnC2O4
cz. 5g
10g
32,00
60,00
---
Neodymu chlorek bezw. 99,9%
NdCl3
cz.d.a. 5g
10g
18,00
28,00
---
Neodymu siarczan 99,8%
Nd2(SO4)3*8H2O
cz.d.a. 5g
10g
23,00
40,00
---
Samaru fluorek 99,9%
SmF3
cz.d.a. 5g
20,00
---
Skand 99,9%
Sc
cz.d.a. 5g
10g
210,00
400,00
---
Sodu kakodylan
C2HC6AsO2Na*3H2O
cz. 5g
30,00
---
Strontu tytanian
SrTiO3
cz. 5g
10g
23,00
29,00
---
Tellur 99,9%
Te
cz.d.a. 10g
25g
50g
38,00
80,00
150,00
---
Tul 99,9%
Tm
cz.d.a. 5g
10g
120,00
230,00
---
Tulu azotan 99,9%
Tm(NO3)3*5H2O
cz.d.a. 5g
10g
29,00
48,00
---
Wapnia wodorek
CaH2
cz.d.a. 5g
10g
35,00
65,00
---