Oferta: Związki Sodu A-K
ZWIĄZEK STOPIEŃ CZYSTOŚCI OPAKOWANIE CENA [zł] brutto UWAGI
Sodowa sól kwasu 2-nafteno-6-sulfonowego
cz.d.a. 25g
9,00
---
Sodowa sól kwasu chromotropowego
C10H6O8S2 Na2*2H2O
cz.d.a. 10 g
50 g
9,00
39,00
data ważności: 11,2005r.
Sodowa sól kwasu naftaleno-1,5-disulfonowego
C10H6(SO3Na)2
--- 25g
50g
100g
9,00
16,00
29,00
---
sodowo-potasowy węglan
Na2CO3+K2CO3
cz. 100g
250g
500g
9,00
18,00
29,00
---
Sodowo-potasowy winian
C4H4O6KNa *4H2O
cz. 100g
500g
1000g
9,00
37,00
59,00
---
Sodowo-potasowy winian
C4H4O6KNa *4H2O
cz.d.a. 100g
500g
1000g
10,00
42,00
69,00
---
Sodowo-żelazowy wersenian
C10H12O8N2FeNa *2H2O
cz.
100g
500g
1000g
7,00
24,00
39,00
---
Sodu azotan
NaNO3
cz. 250g
500g
1000g
9,00
17,00
29,00
---
Sodu azotan
NaNO3
cz.d.a. 200g
500g
1000g
12,00
25,00
39,00
---
Sodu azotyn
NaNO2
cz. 100g
250g
500g
1000g
7,00
14,00
22,00
35,00
---
Sodu azotynokobaltan
Na3[Co(NO2)6]
cz. 10g
25g
50g
100g
10,00
23,00
44,00
79,00
---
Sodu azydek
NaN3
cz. 10g
25g
50g
100g
250g
11,00
25,00
49,00
89,00
199,00
oświadczenie o przeznaczeniu
Sodu barbitulan
C8H11N2O3Na
cz. 20g
50g
100g
25,00
50,00
100,00
---
Sodu benzoesan
C6H5COONa
spoż. 99,4% 200g
500g
7,00
12,00
---
Sodu chloran
NaClO3
techn. 250g
500g
1000g
7,00
12,00
19,00
---
Sodu chloran
NaClO3 99,8%
cz. 200g
500g
1000g
9,00
19,00
29,00
---
Sodu chlorek
NaCl
cz. 250g
500g
1000g
7,50
12,00
19,00
---
Sodu chlorek
NaCl
cz.d.a. 200g
500g
1000g
12,00
19,00
33,00
---
Sodu chromian
Na2CrO4*4H2O
techn. 100 g
10,00
---
Sodu chromian
Na2CrO4
cz. 50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
8,00
12,50
29,00
55,00
99,00
---
Sodu cytrynian
C6H5O7Na3 *2H2O
cz. 200g
500g
1000g
12,00
26,00
45,00
---
Sodu dichromian
Na2Cr2O7 *2H2O
cz. 50 g
100 g
500 g
1000 g
10,00
18,00
79,00
129,00
---
Sodu dodecylosiarczan
C12H25NaSO4
cz. 50 g
100 g
500 g
19,00
35,00
149,00
---
Sodu fluorek
NaF
cz. 25g
100g
500g
1000g
5,00
14,00
55,00
99,00
Wykaz A
Sodu fluorokrzemian Na2SiF6 cz. 50g
70g
100g
250g
500g
9,00
12,50
15,00
34,00
59,00
---
Sodu fosforan
Na3PO4*12H2O
cz. 250g
500g
1000g
10,00
17,00
29,00
---
Sodu fosforan kwaśny
NaH2PO4*2H2O
cz. 100g
250g
500g
1000g
8,00
12,00
19,00
30,00
---
Sodu glicerofosforan
Na2C3H5(OH)2 PO4*5 1/2H2O
cz. 10 g
50 g
100 g
12,00
55,00
99,00
---
Sodu jodan
NaJO3
cz. 25g
50g
100g
12,00
22,00
40,00
---
Sodu kakodylan
C2HC6AsO2Na*3H2O
cz. 5g
30,00
---